FANDOM


Episodenummer Kort sammendrag
Sesong 1 - Episode 1 Pilot
 • MacGyver klatrer opp på eit fjell og redder ein gutt, han lagar ein slags fallskjerm og dei kjem seg vekk.
 • MacGyver får i oppdrag å redda nokon som er i eit bygg som er unda jorda, han finn ei dama der nede som han smarbeider med og så finn han folka.
Sesong 1 - Episode 2 The Golden Triangle
 • MacGyver finn nokon folk som har stjåle ein hemleg koffert frå nokon
 • MacGyver blir senden til Burma for å finna noko hemleg informasjon om eit fly som har styrta, men blir tatt til fange.
Sesong 1 - Episode 3 Thief of Budapest
Sesong 1 - Episode 4 The Gauntlet
 • MacGyver skal hjelpe ei dama ut av eit land, men mange 100 millitærfolk følger etter dei, fordi dei tok bilde av nokon hemlege foretningar.
Sesong 1 - Episode 5 The Heist
Sesong 1 - Episode 6 Trumbo's World
Sesong 1 - Episode 7 Last Stand
 • MacGyver blir teken til fange då han kjører inn på ein flystasjon.
Sesong 1 - Episode 8 Hellfire
Sesong 1 - Episode 9 The Prodigal
Sesong 1 - Episode 10 Target MacGyver
Sesong 1 - Episode 11 Nightmares
 • Første gong MacGyver møtar Pete.
 • MacGyver gjømmar noko hemlege papir som nokon folk vil ha tak i.
 • MacGyver får i seg ei sprøyte so gjer at han dør om so og so lenge.
 • Men han finner motgifta og overlevar.
Sesong 1 - Episode 12 Deathlock
Sesong 1 - Episode 13 Flame's End
Sesong 1 - Episode 14 Countdown
Sesong 1 - Episode 15 The Enemy Within
Sesong 1 - Episode 16 Every Time She Smiles
 • Første episoden med Penny Parker.
 • MacGyver møter Penny Parker på ein flyplass.
 • Penny legger eit smykke nedi lomma til MacGyver, og så begynner det å pipe når han går gjennom krontrollen.
 • Dei blir satt i fengsel men kjem seg laus.
Sesong 1 - Episode 17 To Be Man
Sesong 1 - Episode 18 Ugly Duckling
Sesong 1 - Episode 19 Slow Death
Sesong 1 - Episode 20 The Escape
Sesong 1 - Episode 21 A Prisoner of Conscience
Sesong 1 - Episode 22 The Assassin